Vrednosti


Entero korporativne vrednosti su nešto na čemu gradimo svoj identitet, čemu stremimo i svakodnevno radimo:


Tradicija

Naša tradicija je naša obaveza za budućnost.

 

Poštovanje

Poštujući sebe, poštujući organizaciju u kojoj radimo, pokazujemo da poštujemo i druge.

Sistem iznad pojedinca

Postavljajući interese kompanije ENTERO na prvo mesto, omogućavamo jednakost, šansu, zadovoljstvo i efektivnost svih njegovih zaposlenih.  

Odgovornost

Podrazumeva odgovornost prema sebi, svojim kolegama, klijentima, ali i prema samoj kompaniji.

 

Izuzetnost

Kvalitet našeg zanata i rada danas, treba da bude veći i bolji od kvaliteta naše usluge juče.

 

Zdrava atmosfera

Zdrava atmosfera je neophodna za vrhunske rezultate.