Danijela Kovačević Zbašnik

Danijela Kovačević Zbašnik

Marketing Direktor


Danijelin posao podrazumeva stalno praćenje potreba oglašavanja vezanih za celokupno poslovanje firme ENTERO. 

U koordinaciji sa Upravnim Odborom, spoljnim konsultantima i sektorom računovodstva rukovodi projektima i prati učinak i uspeh kompanije. Danijeline aktivnosti usmerene su na koordinaciju zadataka menadžmenta čiji su poslovi istraživanja, planiranje i izvršavanje projekata u cilju uspostavljanja i održavanja dobrog imidža kompanije i prepoznatljivog korporativnog identiteta.

Nazad